Waarom is volhouden belangrijk?

Therapietrouw is eigenlijk het uitvoeren van de behandeling zoals afgesproken met de zorgverlener. Therapietrouw is dus eigenlijk vooral het op de afgesproken tijd, op de juiste manier, in de juiste dosis toedienen van de voorgeschreven medicijnen, in dit geval het prikken met groeihormoon.

Bij groeihormoon is die therapietrouw of het volhouden van het prikken zo belangrijk omdat alleen bij juist en dagelijks gebruik uiteindelijk het doel van een bepaalde lengte kan worden behaald (Ref [1] en [2]). Door (tijdelijk) te stoppen met de behandeling, kan uw kind zomaar een of meerdere centimeters minder groeien. Maar niet alleen dat cijfertje op de centimeter is belangrijk; groeien merkt uw kind in veel meer dingen. Bijvoorbeeld in de langere benen, die het sporten gemakkelijker maken. En het feit dat hij of zij gemakkelijk meekomt met leeftijdsgenootjes en niet veel ‘anders’ meer is dan zij. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind is vaak afhankelijk van de vergelijking met andere kinderen die een normale lengte hebben.

Volhouden van de behandeling is dus zowel voor de lichamelijke als geestelijke ontwikkeling belangrijk voor uw kind. Om de behandeling gedurende een langere periode vol te houden, is het belangrijk dat het prikken normaal wordt en onderdeel wordt van de dagelijkse routine. Hieronder leest u hoe u die routine ook op lastige momenten kunt behouden. Een bijzonder lastig moment is wanneer uw kind in de puberteit terecht komt. Pubers kunnen nog wel eens flink opstandig zijn en kunnen zich dus ook ineens gaan verzetten tegen de toediening van groeihormoon, ook als het hiervoor altijd heel gemakkelijk ging. Ook andere gebeurtenissen in het leven van uw kind kunnen prikweerstand en soms ook prikangst veroorzaken.[1] Kapoor et al. Arch Dis Child 2008 ;93 :147-148

[2] Wickramasuriya et al. Horm res 2006;65:18-22