Puberteit

Het kan zijn dat uw kind ineens niet meer (zelf) wil prikken of bang is om te prikken, of dat het allemaal moeizamer gaat dan hoe u gewend was. In de puberteit zijn er een aantal specifieke redenen waardoor dit veroorzaakt kan worden:

  • Verzetten tegen ouders
  • Sleur door de duur van de behandeling
  • Onafhankelijk willen zijn
  • Erbij willen horen (en dus niet afwijkend willen zijn)
  • Verkering krijgen
  • Een veranderend dagritme, bijvoorbeeld door uitgaan

 

Tussen je vijftiende en vijfentwintigste komt er veel op je af en loop je opeens tegen hele andere vragen, twijfels en problemen aan. De begeleiding is daar niet op afgestemd.

Door de turbulente levensfase waarin uw kind zit, is de kans groter dat uw puber prikweerstand krijgt of plots prikangst ontwikkelt. Prikangst kan bijvoorbeeld ook ontstaan bij de overstap naar zelf prikken. Om dit te proberen te voorkomen zijn er een paar belangrijke tips waar u als ouder rekening mee moet houden bij het prikken met groeihormoon tijdens de puberteit:

  • Respecteer en handhaaf de privacy van uw puber: privacy is heilig op deze leeftijd
  • Betrek uw kind bij de behandeling en beslissingen
  • Zorg voor contact met leeftijdsgenoten
  • Communiceer eerlijk en betrouwbaar
  • Benoem mogelijke psychische en fysieke veranderingen
  • Richt je op langetermijnverwachtingen
  • Bied de mogelijkheid tot discussie over de behandeling
  • Bekijk samen met uw puber hoe en op welk moment de medische handelingen in het dagritme passen.

 

Goede manieren om uw puber te helpen om te gaan met de pijn van de prik zijn onder andere:

  • Humor en grapjes
  • Muziek
  • Complimenten
  • Ademhalingsoefeningen
  • Films of tv-programma’s
  • Geleide fantasie

 

Er komt wellicht een moment dat uw kind zelf wil gaan injecteren. Dat is een goede stap, maar moet wel goed worden begeleidt, om prikweerstand en prikangst te voorkomen. De volgende tips kunnen u helpen om de overstap te maken:

  • Vraag om een duidelijke instructie door een deskundige.
  • Zoek uit of er instructies worden gegeven samen met lotgenoten.
  • Pubers hebben een grote flauwvalgevoeligheid. Probeer flauwvallen te voorkomen door:
    • vooraf ademhalingsoefeningen en spier(ont)spanningsoefeningen aan te leren;
    • zittend of half liggend te injecteren zodat het lichaam ondersteund is.
  • Stimuleer en motiveer uw kind.
  • Complimenten werken stimulerend
  • Vraag regelmatig hoe het gaat, zowel praktisch als emotioneel

 

Lees ook het verhaal van Youri, bij wie de overgang naar zelf prikken niet zo eenvoudig ging als gehoopt

Als het allemaal even niet meer lukt, kunt u samen met uw kind rond de tafel gaan zitten en als twee gelijken de behandeling bespreken. Uw kind voelt zich inmiddels misschien te groot voor de zo-doen-we-dat-kaart, maar het is wel goed om duidelijk te hebben welke afspraken er zijn gemaakt. Hiervoor kunt u het Groeihormooncontract gebruiken, waarin alle handelingen en afspraken zijn vastgelegd.

Lees het verhaal van Vidhula, bij wie na bijna tien jaar prikken het ineens niet meer lukte.

Het is goed om u te realiseren dat niet alleen uw kind in de puberteit moeite krijgt met de groeihormoontoediening. Kijkt u bijvoorbeeld eens naar de video van Jennifer [nog in bewerking], die bijna een jaar nauwelijks prikte gedurende de puberteit.