Leerzame video’s over de behandeling

Hier vindt u een aantal video's die u kunnen helpen om prikweerstand te herkennen en hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Prikweerstand: ervaringen van anderen.

Bekijk het verhaal van Jari - Door het groeihormoon tijdens zijn slaap toe te dienen is hij over zijn prikangst heen gekomen

Toediening tijdens de slaap gaf uiteindelijk de doorbraak

De 9-jarige Jari heeft hevige prikangst en gaf daarom de voorkeur aan de naaldloze toediening van groeihormoon. Helaas verliep de start van de behandeling met het stempelsysteem, zoals de familie het noemt, minder vlekkeloos dan gehoopt. Jari begreep goed waarom de behandeling belangrijk voor hem is, maar wilde deze niet accepteren. Alle pogingen van ouders om Jari te motiveren leverden weinig tot geen resultaat op. Dit gaf hen een machteloos en moedeloos gevoel. Het naaldloze toedieningssysteem leent zich ook voor toediening tijdens de slaap en dat doorbrak uiteindelijk het negatieve patroon. Na Jari tijdelijk tijdens zijn slaap het groeihormoon kreeg toegediend konden zijn ouders de behandeling voor het slapen weer oppakken, maar nu gelukkig zonder problemen.
Bekijk het verhaal van Jari

Bekijk het verhaal van Vicky - Zij is over haar prikangst heen gekomen dankzij een hypnotherapeut

Hevige prikangst bedwongen door hypnotherapie.

Na een aanvankelijk goede start van de groeihormoonbehandeling met een naaldsysteem ontwikkelt de 6-jarigeVickey al snel hevige naaldangst. Haar ouders proberen tevergeefs van alles om haar over deze angst heen te laten komen. Ze geven niet op en komen uiteindelijk bij een hypnotherapeut terecht. In een aantal sessies zorgt de hypnotherapeut ervoor dat Vickey haar angst onder controle krijgt. De therapeut leert Vickey ook om zichzelf te prikken. Dit bleek een belangrijke bijdrage te leveren aan het gevoel van controle.  Vickey gebruikt nu op 9-jarige leeftijd nog steeds een naaldsysteem en dit gaat haar gelukkig goed af.
Bekijk het verhaal van Vickey

Bekijk het verhaal van Nigel en Ryan - De twee broertjes krijgen allebij groeihormoon met een naaldloos systeem maar reageren erg verschillend op de behandeling

Bekijk het verhaal van Nigel en Ryan- Eigen inbreng en controle leidt uiteindelijk tot acceptatie.

De broertjes Ryan (8 jaar) en Nigel (6 jaar) hebben allebei gekozen voor de toediening van groeihormoon via het naaldloze systeem. In tegenstelling tot zijn broer Ryan heeft Nigel grote problemen om de behandeling te accepteren. Nigel houdt altijd graag de regie in eigen hand en vindt het helemaal niets dat zijn moeder hem iedere dag groeihormoon gaat geven. Na een aantal maanden van boosheid en weerstand lukt het de ouders uiteindelijk om Nigel rustig te krijgen.
Bekijk het verhaal van Ryan en Nigel

Bekijk het verhaal van Jennifer - Als puber heeft ze moeite om te accepteren dat ze anders is als anderen en de weerstand tegen het dagelijks prikken neemt hierdoor steeds meer toe

De puberteit gooit roet in het eten.

De nu 23 jarige Jennifer blikt terug op een lastige periode in haar leven. Als puber heeft ze moeite om te accepteren dat ze anders is dan anderen en voelt ze zich soms eenzaam. De weerstand tegen het dagelijks prikken neemt hierdoor steeds meer toe. Uiteindelijk besluit ze om te stoppen en zich een tijdje uitsluitend te richten op de positieve dingen in haar leven. Haar ouders respecteren haar besluit. Als ze geen groeihormoon gebruikt is ze moe en heeft ze nergens zin in. Haar lage bloedwaarden doen haar terugkomen op haar besluit en ze pakt de draad weer op. Als jong volwassene komt er voor haar gevoel erg veel op haar schouders en slaat ze af en toe nog een toediening over. Dit "jojo-en" zoals zij het noemt probeert ze echter zo veel mogelijk te voorkomen.
Bekijk het verhaal van Jennifer

 

Van Vickey en Jennifer kunt u het uitgebreidere verhaal nog eens rustig teruglezen bij Verhalen uit boek therapietrouw

 

Instructievideo's: hoe kan ik mijn kind afleiden en helpen te ontspannen?

Bekijk de videos over ontspanning, afleiding met fantasie en afleiding met materialen.

Bekijk het verhaal van Vicky - Zij gebruikt ademhalings oefeningen om het groeihormoon zonder zenuwen toe te dienen

Hoe kan ik mijn kind helpen te ontspannen?

Als kinderen erg gespannen of bang zijn, leidt dit tot een snelle, ondiepe ademhaling en het aanspannen van de spieren. Dit versterkt het gevoel van onrust en onzekerheid dat kinderen soms hebben bij de toediening. De 9-jarige Vickey is nog steeds erg gespannen als ze zichzelf gaat prikken. U kunt in deze video zien hoe zij zich dankzij speciale oefeningen bewust wordt van haar onrustige houding en leert zich te ontspannen. Het is verstandig als een ouder het kind helpt om deze oefeningen goed onder de knie te krijgen, ook voor oudere kinderen kan dit in het begin erg prettig zijn.
Bekijk de video over ontspanning

Bekijk het verhaal van Loek - Door hem af te leiden met een fantasieverhaal kunnen zijn ouders zonder probleem het groeihormoon toedienen

Hoe kan ik mijn kind afleiden met fantasie?

De 4-jarige Loek gaat helemaal op in een fantasieverhaal en merkt zo nauwelijks iets van zijn injectie. Bij deze zogenaamde "geleide fantasie" wordt het kind afgeleid door het vertellen van een fantasieverhaal. Voor deze afleidingsmethode zijn twee volwassenen nodig: de een vertelt het verhaal en op het moment dat het kind zich laat meevoeren in het verhaal geeft de ander de prik. De toediening van groeihormoon kan hierdoor veel minder belastend verlopen voor uw kind. In deze video is ook te zien dat Loek gebruik maakt van pictogrammen. Dit zijn kindvriendelijke afbeeldingen die de verschillende onderdelen van het avondritueel (tandenpoetsen, pyjama aantrekken, etc.) voorstellen. De pictogrammen geven Loek controle over de dingen die moeten gebeuren, maar staan los van de geleide fantasie. U kunt uw kind dus prima afleiden door een verhaal te vertellen zonder het gebruik van de pictogrammen.
Bekijk de video over afleiding met fantasie

Bekijk het verhaal van Loek - Door hem met speelgoed af te leiden kunnen zijn ouders zonder probleem het groeihormoon toedienen

Hoe kan ik mijn kind afleiden met materialen?

Bij deze vorm van afleiden mag uw kind van tevoren zelf een doos, kistje of trommel samenstellen met daarin favoriete speeltjes, de zogenaamde "afleidingsdoos". Deze speeltjes zijn speciaal bedoeld om tijdens het toedienen van het groeihormoon te gebruiken. Dus niet om op andere momenten mee te spelen. Voor elke toediening kiest uw kind (uit de doos) een speeltje om mee te spelen terwijl er wordt toegediend. Voor deze afleidingsmethode zijn twee volwassenen nodig: de een stimuleert het kind om te gaan spelen en op het moment dat het kind opgaat in het spel geeft de ander de prik. In dit voorbeeld kijken we naar de 4-jarige Loek. Vandaag heeft hij de bellenblaas gekozen uit zijn speeldoos. Alle aandacht van de 4-jarige Loek gaat uit naar het bellenblazen, waardoor er geen ruimte is voor pijn- of angstprikkels. Bijkomend voordeel van het bellenblazen, is dat dit naast afleiding ook ontspanning geeft. In deze video is ook te zien dat Loek gebruikt maakt van pictogrammen. Dit zijn kindvriendelijke afbeeldingen die de verschillende onderdelen van het avondritueel (tandenpoetsen, pyjama aantrekken, etc.) voorstellen. De pictogrammen geven Loek controle over de dingen die moeten gebeuren, maar staan los van het afleiden met materialen. U kunt uw kind dus prima afleiden met materialen zonder het gebruik van pictogrammen.
Bekijk de video over afleiden met materialen