Zakelijke onderwerpen

Hier vindt u informatiebronnen over een aantal zakelijke onderwerpen waar u als ‘patiënt' mee te maken kunt krijgen.

Sociale regelingen

 • www.kennisring.nl: duidelijke informatie over sociale zekerheid en andere onderwerpen. De site wordt gemaakt door stichting StimulanSZ: een onafhankelijke, niet-commerciële organisatie die professionals en burgers ondersteunt op het gebied van werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn. Kijk voor meer informatie ook op www.stimulansz.nl.
 • www.rijksoverheid.nl: informatie van de rijksoverheid (het vroegere Postbus 51).
 • www.ango.nl: website van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO).
 • www.leefwijzer.nl: website van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad.
 • www.cg-raad.nl: website over de activiteiten van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad.
 • www.weldergroep.nl: Welder (voorheen: Breed Platform Verzekerden en Werk) geeft informatie en advies over rechten, plichten en mogelijkheden bij het verkrijgen of behouden van een baan en bij het afsluiten van (zorg)verzekeringen.
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV): Met het UWV krijgt u vrijwel altijd te maken als u (tijdelijk) niet kunt werken. Kijk voor het telefoonnummer van een vestiging bij u in de buurt op www.uwv.nl. Op de site vindt u ook veel informatie. Met vragen kunt u ook terecht bij de UWV Telefoon Werknemers (0900 - 92 94, ma - vr, 8.00 - 17.00 uur, lokaal tarief).
 • Juridisch SteunpuntMet juridische vragen over een chronische ziekte of handicap kunt u terecht bij het Juridisch Steunpunt. Het steunpunt is een initiatief van de CG-raad. 035 - 672 26 66 (ma - vr, 10.00 - 12.00 uur)

Ziektekosten

 • Belastingdienst

BelastingTelefoon: 0800 - 05 43 (ma - do, 8.00 - 20.00 uur, vr, 8.00 - 17.00 uur)
www.belastingdienst.nl

Soms is het mogelijk uw ziektekosten op te voeren als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

 • Centraal Administratie Kantoor

Wmo: 0800 - 19 25
Zorg zonder Verblijf: 0800 - 19 25
Zorg met Verblijf: 0800 - 00 87
Compensatie eigen risico: 0800 - 21 08
Wtcg: 0800 - 03 00
www.hetcak.nl

Het CAK heeft verschillende taken. Deze organisatie:

 • berekent en incasseert de eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo.
 • is verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen
 • betaalt de Compensatie eigen bijdragen volgens de Zorgverzekeringswet uit.
 • betaalt de tegemoetkoming volgens de Wtcg uit.

Alle informatienummers zijn gratis en te bereiken op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur.

 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

0900 - 14 04
www.ciz.nl

Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding via de AWBZ. Soms beoordeelt het CIZ ook of u in aanmerking komt voor een vergoeding via de Wmo: hiervoor wordt het CIZ dan ingehuurd door uw gemeente. Een CIZ bij u in de buurt kunt u vinden via de website.

 • College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

020 - 797 85 55
www.cvz.nl

Het college houdt toezicht op het zorgsysteem in Nederland. Op de site vindt u onder meer informatie over voorzieningen die worden vergoed via de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

 • Per Saldo

0900 - 742 48 57 (ma - do, 10.00 - 17.00 uur, € 0,20 pm)
info@pgb.nl
www.pgb.nl

Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen die een persoonsgebonden budget hebben. Per Saldo geeft informatie en advies op maat.

 • Welder

www.weldergroep.nl

Welder (voorheen: Breed Platform Verzekerden en Werk) geeft informatie en advies over rechten, plichten en mogelijkheden bij het verkrijgen of behouden van een baan en bij het afsluiten van (zorg)verzekeringen.

 • Zorgverzekeraars Nederland

030 - 698 89 11
info@zn.nl
www.zn.nl

Dit is de brancheorganisatie van de zorgverzekeraars in Nederland. Onder deze organisatie vallen ook dezorgkantoren. Op deze zorgkantoren kunt u onder meer terecht voor informatie over zorg die wordt vergoed via de AWBZ. Het adres van het zorgkantoor in uw regio is te vinden op www.zn.nl.

Patiëntenrecht

 • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF): De NPCF is een koepel van patiënten- en consumentenorganisaties. Via de website kunt u diverse brochures over patiëntenrecht bestellen. Voor vragen of klachten over de zorg kunt u contact opnemen met de zorglijn van de NPCF, via 030 - 291 67 77. 
 • Zorgbelang NederlandZorgbelang Nederland wil meer samenhang brengen in de voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn in de regio. Er zijn dertien regionale punten. Bij deze organisatie kunt u terecht met al uw klachten of vragen over de zorg.
 • www.clientenrechten.nl: overzicht van de organisaties die u betrouwbare informatie over uw rechten in de zorg kunnen geven.
 • www.jadokterneedokter.nl: Deze website is gemaakt door de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Op de site kunnen kinderen en jongeren meer lezen over de omgang met artsen. Wie moet bijvoorbeeld toestemming geven voor een medische behandeling? Het kind of de ouders? Of is het de dokter die beslist?