Turner Contact Nederland

Turner Contact Nederland is een vereniging die voorlichting geeft over het syndroom van Turner. Dit vindt plaats door middel van het op de hoogte houden van ontwikkelingen aangaande diagnose, behandelings- en begeleidingsmogelijkheden via informatiebijeenkomsten. Deze worden 2 maal per jaar  centraal in Nederland gehouden. Tevens verschijnt 3 maal per jaar Xpressie, het verenigingsblad van Turner Contact Nederland. In dit blad komen actuele onderwerpen aangaande het Syndroom van Turner en verenigingsactiviteiten aan de orde.

Lotgenotencontact

Desgewenst kunt u via deelname aan activiteiten van Turner Contact Nederland in contact komen met (andere) Turnervrouwen, -meisjes en/of ouders. Voor Turnermeisjes van 13 tot 21 jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals een meidendag en een meidenweekend. Tevens zijn er voor meisjes/vrouwen vanaf 18 jaar. Hiernaast is er een forum om vragen te stellen en met lotgenoten in contact te komen.

Belangenbehartiging

Turner Contact Nederland voert regelmatig overleg met artsen, farmaceutische bedrijven, verenigingen in het buitenland en andere patiëntenorganisaties. Ook volgt Turner Contact Nederland kritisch de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, medicatie en behandeling en informeert daarover haar leden.

Lid worden

Mensen die belangstelling hebben voor de activiteiten van de vereniging of haar werkzaamheden willen steunen, kunnen zich aanmelden via het secretariaat. Ook giften zijn natuurlijk van harte welkom. Het lidmaatschap van Turner Contact Nederland kost € 25.- per jaar (behoudens contributiewijzigingen). U ontvangt voor dit bedrag drie maal per jaar het verenigingsblad  en kunt deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Wil je lid worden? Kijk dan op hun website!

Turner Contact Nederland

 

 

Postbus 91    
3980 CB Bunnik      
Turnerlijn 06-42897784

 

info@turnercontact.nl