Stichting Kind en Groei

Stichting Kind en Groei is een onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van groeistoornissen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Stichting Kind en Groei is dus geen patiëntenvereniging, wel is het een organisatie waar u terecht kunt voor steun en advies. De stichting is opgericht in 1969 en heette vroeger de Nederlandse Groeistichting.

Activiteiten

Activiteiten van de stichting zijn:

  • het beoordelen van groeihormoonbehandeling bij kinderen
  • het geven van voorlichting
  • het bevorderen en uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek
  • het evalueren van behandelingsmethoden
  • het adviseren van artsen en patiënten

Groeihormoon

Een van de behandelingsmethoden die door Stichting Kind en Groei nauwlettend wordt gevolgd, is de behandeling met groeihormoon. In enkele landelijke studies onderzoekt de stichting onder andere de effecten van het hormoon op kinderen. De stichting werkt daarbij nauw samen met de kinderarts-endocrinologen in Nederland.

Beoordelen aanvraag

Als een arts een kind wil behandelen met groeihormoon, moet de arts hiervoor eerst toestemming vragen aan Stichting Kind en Groei. De stichting beoordeelt of de behandeling wel strookt met de afspraken die zijn vastgelegd in de Consensus diagnostiek kleine lichaamslengte bij kinderen. Toestemming van Stichting Kind en Groei is noodzakelijk voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Stichting Kind en Groei volgt alle kinderen die worden behandeld met groeihormoon. Dit stelt de stichting beter in staat het onderzoek naar groeihormoon uit te voeren en artsen en patiënten te adviseren over de behandeling.

Voorlichting

Stichting Kind en Groei heeft verschillende brochures over groeistoornissen beschikbaar. Ook de website van de stichting biedt veel informatie over verschillende soorten groeistoornissen. Voor kinderen is er materiaal voor een spreekbeurt.

Via de stichting kunt u ook een cd-rom met de Growth Analyser Junior bestellen. Dit is een computerprogramma waarmee u de groei van uw kind kunt volgen.

Stichting Kind en Groei

Postbus 23068
3001 KB Rotterdam
010 – 225 15 33
info@kindengroei.nl