BVKM

De Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) is een organisatie voor mensen met een groeistoornis. Hier vindt u informatie over hun activiteiten en diensten.

Kleiner dan 1,55 meter

Een van de grootste patiëntenverenigingen op het gebied van groeistoornissen is de Belangenvereniging Van Kleine Mensen (BVKM). De vereniging is in 1974 opgericht. Het lidmaatschap staat open voor alle volwassenen die kleiner dan 1,55 meter zijn. Ook ouders van kinderen met een kleine lengte zijn welkom.

Ouderwerkgroep

Er is een speciale werkgroep voor ouders van kinderen met een groeistoornis. De werkgroep ouders organiseert speciale bijeenkomsten waar ouders ervaringen, tips en adviezen kunnen uitwisselen. De bijeenkomsten vormen ook een goede gelegenheid om kinderen met een groeistoornis met elkaar in contact te brengen.

“Tijdens de ouderwerkgroep heb ik voor het eerst kunnen praten over mijn eigen gevoelens. Meestal draait het toch om je kind, over hoe je kind zich voelt, hoe je het beste met je kind kunt omgaan en zo. Maar zelf liep ik natuurlijk ook met van alles rond.”

Belangenbehartiging

Het belangrijkste doel van de BVKM is het behartigen van de belangen van kleine mensen. De BVKM streeft dit doel onder meer na door:

  • voorlichting te geven
  • zich in te zetten voor betere regelingen en voorzieningen
  • bij te dragen aan positieve beeldvorming
  • wetenschappelijk onderzoek te stimuleren
  • contact te leggen met andere patiëntenverenigingen in het buitenland.

Lid worden

U kunt op naam van uw kind lid worden voor € 23,50 per jaar. Als het kind meerderjarig en zelfstandig lid is (18 jaar), kunt u donateur worden voor minimaal € 15,- per jaar. Donateurschap staat ook open voor grootouders en andere betrokkenen.

U bent als lid welkom op verschillende bijeenkomsten van de vereniging. Afhankelijk van de aard van de bijeenkomst zijn zij laagdrempelig, en voor de hele familie, of hebben zij juist een karakter waarin alléén kinderen of juist alléén volwassenen met een groeistoornis aan kunnen deelnemen. Zeker in de aparte bijeenkomsten voor kinderen of pubers ligt de nadruk op een combinatie van voorlichting, (h)erkenning en gezelligheid. Zoals boven al genoemd zijn er speciale bijeenkomsten voor ouders die recent de diagnose te horen hebben gekregen.Daarnaast ontvangt u als lid vier keer per jaar het informatieve verenigingsblad De Vriendschap. Ook kunt u bij de vereniging aankloppen voor individueel advies.

Belangenvereniging Van Kleine Mensen

Postbus 3152
2130  HD  Hoofddorp
Info- en bestellijn: 076 – 593 33 07