Samenwerken met hulpverleners

Hoe beter u samenwerkt met de hulpverleners, hoe beter de hulp die uw kind krijgt. Zorg er vooral voor dat u duidelijk bent: dat u duidelijk aangeeft wat de klachten zijn, of u de uitleg van een hulpverlener goed begrijpt, wat het effect is van de medicijnen enzovoort. Wees ook duidelijk als u niet tevreden bent. Leg de hulpverlener uit waarom dit zo is. Als dat niet helpt kunt u een officiële klacht indienen.

Patiëntenrecht

IS_102.jpg

In de tekst is al een paar keer aangegeven dat de arts u informatie zal geven die past bij uw persoonlijke situatie. De arts doet dit niet alleen om u te helpen: de arts is hier ook toe verplicht.

Recht op informatie is een patiëntenrecht. Patiëntenrechten zijn vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), die ook wel de ‘patiëntenwet’ wordt genoemd. Andere patiëntenrechten zijn onder meer: recht op een second opinion, recht op inzage in uw medisch dossier en recht op privacy.

Toestemmingsvereiste

Een ander belangrijk patiëntenrecht is het recht op toestemming (toestemmingsvereiste). Een arts mag een onderzoek of behandeling nooit zomaar uit zichzelf beginnen. Hiervoor heeft de arts eerst toestemming van de patiënt nodig.

Als de patiënt een kind is, zijn het soms de ouders die toestemming moeten geven. Dat is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

 • tot 12 jaar: ouders én kind hebben recht op informatie, ouders beslissen
 • 12 tot 16 jaar: ouders én kind hebben recht op informatie, ouders én kind moeten toestemming geven, ouders én kind mogen medisch dossier inzien
 • vanaf 16 jaar: alleen kind heeft recht op informatie, kind beslist, alleen kind mag medisch dossier inzien

Plichten

Tegenover de genoemde rechten staan ook een aantal plichten. Ook deze zijn opgenomen in de WGBO. U moet bijvoorbeeld een zorgverzekering afsluiten en u moet de rekening van uw behandeling tijdig betalen. Ook staat in de wet opgenomen dat u naar beste weten uw medewerking moet verlenen aan een ingestemde behandeling.

Dit laatste kunt u doen door zelf voor goede informatie te zorgen. Als u de hulpverlener eerlijk en volledig informeert, stelt u hem of haar in staat uw kind nog beter te helpen. Hoe duidelijker u bent, hoe groter de kans dat uw kind de hulp krijgt die het echt nodig heeft.

Wees duidelijk

Om zo duidelijk mogelijk te zijn kunt u aan de volgende dingen denken:

 • Schrijf van tevoren uw vragen op. Bijvoorbeeld: hoe lang gaat een behandeling duren, wat kan ik ervan verwachten, zijn er andere behandelingen mogelijk, wat zijn daarvan de voor- en nadelen enzovoort.
 • Eventueel kunt u van tevoren de informatie opschrijven die de hulpverlener van u nodig heeft. U kunt bijvoorbeeld een dagboekje bijhouden over de klachten van uw kind. Zo kunt u de hulpverlener precies vertellen sinds wanneer uw kind niet meer gegroeid is, op welke momenten uw kind pijn heeft enzovoort. U kunt ook aantekeningen maken over de werking van medicijnen en het effect van bepaalde oefeningen enzovoort. Hoe beter u de hulpverlener vertelt hoe het met uw kind gaat, hoe beter hij of zij uw kind kan helpen.
 • U hebt recht op een goede uitleg. Dus: als u iets niet goed begrijpt, vraag dan door. Vraag of er folders of brochures over een bepaald onderwerp te krijgen zijn (bijvoorbeeld over een operatie of over uw medicijnen).
 • Zorg dat duidelijk is wie uw ‘hoofdbehandelaar’ is, vooral als er meerdere behandelaars bij de behandeling zijn betrokken.

“Van nature ben ik nogal verlegen. Maar toen het om mijn kind ging, pfoeh… er kwam een soort oermoeder tevoorschijn. Ik heb er bovenop gezeten, ik kon niet rusten tot ik van ieder onderzoek, iedere behandeling en iedere injectie precies wist waar het voor was.”

Als u niet tevreden bent

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over een hulpverlener. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn: u krijgt geen goede uitleg, uw kind krijgt te weinig aandacht of de hulpverlener komt afspraken niet na.

Als u niet tevreden bent, stel dit dan aan de orde. Meestal zal een gesprek met de hulpverlener verbetering brengen. Ook als dit niet lukt, is het gesprek nuttig omdat u duidelijk maakt dát er een probleem is.

Als u vindt dat er ernstige fouten zijn gemaakt, kunt u hierover een officiële klacht indienen. De hulpverlener (of de organisatie waar deze werkt) moet u vertellen hoe u dit kunt doen.

Meer informatie

 • Voor meer informatie over patiëntenrechten en –plichten kunt u onder andere terecht bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), zie www.npcf.nl.
 • Ook de website www.kiesbeter.nl is erg informatief.
 • Voor kinderen en jongeren is www.jadokterneedokter.nl een leuke en informatieve site.
 • Voor meer informatie over naaldangst en prikweerstanden kunt u een kijkje nemen op de website www.hulpbijprikken.nl