Hulpverlening

U en uw kind krijgen te maken met allerlei hulpverleners, van de huisarts tot de kinderarts en de psycholoog. Hier vindt u een overzicht.

Samenvatting

Bij een groeistoornis kunt u met veel verschillende artsen en hulpverleners te maken krijgen. De arts van het consultatiebureau of de schoolarts zal waarschijnlijk als eerste signaleren dat er iets aan de hand is. Deze zal uw kind doorverwijzen naar uw eigen huisarts of naar een medisch specialist en/of kinderarts. De medisch specialist stelt samen met de klinisch chemicus en soms ook de klinisch geneticus de diagnose. Laboratoriummedewerkers voeren het hiervoor benodigde onderzoek uit. Als de diagnose eenmaal bekend is, zijn er veel andere hulpverleners die u kunnen steunen. Een diëtist kan bijvoorbeeld voedingsadviezen geven. Lees verder.

Hoe beter u samenwerkt met de hulpverleners, hoe beter de hulp die uw kind krijgt. Zorg er vooral voor dat u duidelijk bent: dat u duidelijk aangeeft wat de klachten zijn, of u de uitleg van een hulpverlener goed begrijpt, wat het effect is van de medicijnen enzovoort. Wees ook duidelijk als u niet tevreden bent. Leg de hulpverlener uit waarom dit zo is. Als dat niet helpt kunt u een officiële klacht indienen. Lees verder.