Geef uitleg

Stel aan het begin van elk jaar de leerkrachten en andere begeleiders op de hoogte van de groeiachterstand en de lichamelijke klachten van uw kind en de aanpak hiervan. Bespreek ook of er bepaalde maatregelen nodig zijn, zoals aangepaste meubelen. Door het kind of de leerkracht in de klas iets te laten vertellen over de klachten, krijgen pesterijtjes weinig kans.

Het heft in eigen hand nemen

2008_04_ss52-199.jpgNegatief gedrag van anderen kunt u deels voorkómen. Door uit te leggen wat er met uw kind aan de hand is, zullen anderen meer begrip hebben voor uw kind. Zij zullen daardoor minder geneigd zijn zich tactloos te gedragen, bijvoorbeeld door uw kind aan te staren of te onderschatten.

Hiermee laat u aan uw kind zien dat het mogelijk is om zelf invloed uit te oefenen op een situatie. Zo leert u uw kind het heft in eigen hand te nemen. Ook hiermee versterkt u het zelfbeeld van uw kind.

Praat erover op school

Het is aan te raden de onderwijzers, leraren en andere begeleiders van uw kind ieder schooljaar opnieuw te vertellen over de groeistoornis. Vaak krijgt uw kind een nieuwe onderwijzer. Bovendien kunnen de klachten en/of de behandeling veranderen als het kind opgroeit. Op veel scholen zijn er aan het begin van het schooljaar gesprekken met alle ouders. Tijdens zo’n gesprek kunt u iets over de groeistoornis vertellen.

  • U kunt uitleggen welke groeistoornis uw kind heeft.
  • U kunt vertellen welke klachten uw kind heeft en hoe deze ontstaan.
  • U kunt uitleggen hoe uw kind geholpen kan worden.
  • U kunt vragen of er een plek is waar uw kind zo nodig in alle rust medicijnen kan gebruiken.
  • U kunt vragen of de school contact met u wil opnemen als blijkt dat de klachten de prestaties van uw kind beïnvloeden.

Het houden van een spreekbeurt

Een spreekbeurt is voor uw kind een goede manier om over de groeistoornis te kunnen vertellen. Andere kinderen hebben vaak geen idee wat een groeistoornis is. Ook de andere klachten van uw kind begrijpen ze vaak niet. Daardoor kunnen pesterijen ontstaan. Een spreekbeurt blijkt vaak goed te werken: de andere kinderen begrijpen dan wat er aan de hand is.

Ook de leerkracht kan uiteraard iets vertellen. Ook dan geldt: begrip bij de andere kinderen maakt het ze gemakkelijker om ‘gewoon’ met een kind met een groeistoornis om te gaan.

Tips

  • Op de website van Stichting Kind en Groei (www.kindengroei.nl) staat spreekbeurtinformatie. Hiermee kan uw kind een spreekbeurt voorbereiden.
  • Zoek ook naar andere mogelijkheden om anderen te informeren. Op de weblog van één van de leden van de Belangenvereniging Van Kleine Mensen staat bijvoorbeeld de volgende, inspirerende tekst: “Maar op het begin was het wel heel moeilijk om naar het middelbaar te gaan. Op de basisschool zijn het allemaal vertrouwde gezichten, en dan kom je op zo’n grote school met allemaal onbekende gezichten. Ze hebben nooit iets tegen mij gezegd op school over mijn lengte in ieder geval geen scheldwoorden. Ik heb toen ook in de schoolkrant gestaan met als titel ‘de kleinste brugklasser’. Daar was onwijs goed op gereageerd.”