Aanmoedigen

Ouders hebben soms de neiging een kind met een groeistoornis in bescherming te nemen. Dat kan juist leiden tot een negatief zelfbeeld. Een kind kan te voorzichtig worden, te weinig van zichzelf verwachten omdat anderen ook niet veel van hem of haar verwachten. Probeer uw kind daarom aan te moedigen: laat het actief zijn, ondernemend, nieuwsgierig. Dat is goed voor zijn of haar ontwikkeling.

Niet te voorzichtig

2006_04_ss22_376.jpgVeel ouders hebben de neiging een kind met een groeistoornis extra in bescherming te nemen. Dat is begrijpelijk, want het is naar om te zien dat uw kind zich niet goed ontwikkelt. Toch is het aan te raden niet al te voorzichtig met uw kind om te gaan. Als u té voorzichtig bent, maakt u van uw kind misschien een ‘kasplantje’. Als u als ouder uw kind niet zielig vindt, vindt het zichzelf ook niet zielig.

Doe niet geheimzinnig

Probeer zo open mogelijk met uw kind over de groeistoornis te praten. Eerlijke en duidelijke informatie kan veel angst en onzekerheid wegnemen. Het kan goed zijn hierbij ook broertjes en zusjes te betrekken, want misschien hebben zij ook vragen.

De behandeling verloopt beter

Er is nog een reden om eerlijk met uw kind over de groeistoornis te praten. Het blijkt dat de behandeling beter verloopt als het kind begrijpt wat er aan de hand is. Als uw kind bijvoorbeeld begrijpt dat het dankzij bepaalde medicijnen minder klachten heeft, is de kans groter dat het de medicijnen volgens voorschrift zal innemen.

Informatiemateriaal

De sites van de patiëntenverenigingen bevatten vaak informatie die gericht is op kinderen en jongeren. Kijk onder meer op www.bvkm.nl, www.kindengroei.nl en www.nvgg.nl.

Vergeet de broertjes en zusjes niet

Vaak krijgen kinderen met een groeistoornis extra aandacht van de ouders en andere familieleden. Dat is natuurlijk begrijpelijk: iedereen spant zich in om een kind met een stoornis zo goed mogelijk te helpen.

De andere kinderen hebben ook aandacht nodig

Maar er zit een andere kant aan. Andere kinderen in het gezin kunnen het gevoel krijgen dat zij aandacht te kort komen. Zulke gevoelens komen vaak in de puberteit naar boven. Kinderen kunnen hun ouders dan heel fel beschuldigen dat ze ‘alleen maar aandacht hadden’ voor het zieke broertje of zusje.

Laat niet alles in het teken van het kind met de groeistoornis staan. Geef ook de andere kinderen aparte aandacht.

Leer zelf zo veel mogelijk over groeistoornissen

De (over)bezorgdheid van ouders heeft vaak te maken met onzekerheid. Veel ouders weten niet veel van groei(stoornissen), waardoor ze zich snel zorgen gaan maken. Door u in het onderwerp te verdiepen, kunt u onnodige zorgen voorkómen.

Let op uw eigen houding

Uw eigen houding is belangrijk. Als u weinig van het kind verwacht, zal het zelf ook minder gaan verwachten. Het kan bijvoorbeeld gaan denken dat het niet veel toekomstmogelijkheden heeft. Uiteindelijk zal uw kind daardoor geremd worden in zijn of haar ontwikkeling. Dus: wees niet te voorzichtig, maar moedig uw kind juist aan.

“Vorige maand is ze veertien jaar geworden. Een groot verjaardagsfeest met de familie en alle vrienden erbij. Het was echt een heel leuke dag. Met als hoogtepunt de grote slagroomtaart met veertien kaarsjes. Als ik naar haar kijk realiseer ik me dat de tijd zo ontzettend snel voorbijgaat. Ze heeft de afgelopen jaren toch behoorlijk wat meegemaakt en als ik zie hoe opgewekt en zelfstandig ze is, kan ik niets anders dan alleen maar ontzettend trots op haar zijn.”