Informatie voor ouders

Wat kunt u als ouder doen om een kind met een groeistoornis te helpen? Bescherm uw kind niet te veel, overleg goed met de leerkrachten en grijp in als u merkt dat uw kind wordt gepest.

Samenvatting

IS_244.jpg

Kinderen met een positief zelfbeeld staan sterker in het leven. Zij zijn minder gevoelig voor pesterijen en dergelijke en lopen minder risico op psychosociale problemen. Als ouder kunt u uw kind helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Lees verder.

Ouders hebben soms de neiging een kind met een groeistoornis in bescherming te nemen. Dat kan juist leiden tot een negatief zelfbeeld. Een kind kan te voorzichtig worden, te weinig van zichzelf verwachten omdat anderen ook niet veel van hem of haar verwachten. Probeer uw kind daarom aan te moedigen: laat het actief zijn, ondernemend, nieuwsgierig. Dat is goed voor zijn of haar ontwikkeling. Lees verder.

Stel aan het begin van elk jaar de leerkrachten en andere begeleiders op de hoogte van de groeiachterstand en de lichamelijke klachten van uw kind en de aanpak hiervan. Bespreek ook of er bepaalde maatregelen nodig zijn, zoals aangepaste meubelen. Door het kind of de leerkracht in de klas iets te laten vertellen over de klachten, krijgen pesterijtjes weinig kans. Lees verder.

Grijp direct in als u merkt dat uw kind wél gepest wordt. Ga er niet vanuit dat het pesten vanzelf wel over gaat of dat uw kind er flink van wordt. Pesten is een van de belangrijkste oorzaken van psychosociale problemen. Overleg met uw kind en de leerkracht hoe u een einde kunt maken aan het pesten. Lees verder.