Is mijn kind te klein?

U bent bang dat uw kind niet goed groeit. Onderzoek kan uitwijzen of uw kind een groeiachterstand heeft, en wat de oorzaak hiervan is. Waarschijnlijk wilt u ook weten wat uw kind te wachten staat. Welke onderzoeken zijn nodig? Is behandeling mogelijk? Wat zal de toekomst brengen? Omdat een groeiachterstand veel verschillende oorzaken kan hebben, is het lastig een algemeen antwoord op deze vragen te geven.

Mensen verschillen

Ieder mens is anders: de een is dik, de ander dun. Mensen zijn klein of groot, tenger of juist grofgebouwd, extravert of introvert, geel, bruin of wit. Als je al die mensen op een hoop gooit, krijg je een soort gemiddelde. De Nederlander van nu is zo lang en weegt zoveel.

Er is bijna niemand die ook echt gemiddeld ís. Daar bent u zich waarschijnlijk heel goed van bewust. Maar toch bent u bang dat uw kind té klein is. Bijvoorbeeld omdat uw kind kleiner is dan zijn of haar leeftijdsgenootjes, of omdat uw kind de laatste tijd niet meer is gegroeid.

Misschien hebt u dit vermoeden nog niet durven uitspreken. Of misschien hebt u uw angst inmiddels wel met een arts besproken, en heeft deze uw vermoeden bevestigd. Mogelijk krijgt uw kind nu allerlei onderzoeken, mogelijk weet u zelfs al waardoor de kleine lengte van uw kind veroorzaakt wordt.

In welke fase u zich ook bevindt – of u alleen nog maar een angstig vermoeden hebt, of al een duidelijke diagnose – het is logisch dat u zich zorgen maakt om uw kind.

Wat staat u te wachten?

Als u al bij een arts bent geweest, hebt u waarschijnlijk heel wat informatie ontvangen: over de onderzoeken die uw kind moet ondergaan, over zaken die de groei kunnen verstoren enzovoort. Ook kan de arts u uitleggen wat er onder een ‘normale’ lengte wordt verstaan.

Toch is het goed mogelijk dat u nog vol vragen en twijfels zit. De onderzoeken vergen veel tijd. Het kan een tijdje duren voordat u duidelijkheid krijgt. En ook als u eenmaal weet wat er met uw kind aan de hand is, kan deze periode van onzekerheid nog voortduren. De diagnose is dan wel gesteld, vaak is nog onduidelijk wat de gevolgen van de groeiachterstand zullen zijn. Veel ouders merken op dat de diagnose juist veel vragen bij hen opriep, en dat ze die eerste periode een verwarrende tijd vonden.

Misschien wilt u meer weten over medische zaken, bijvoorbeeld over het onderzoek of een eventuele behandeling. Daarnaast zit u waarschijnlijk met tal van praktische vragen. Kan uw kind zich, ondanks zijn of haar kleine lengte, gewoon ontwikkelen? Kan uw kind aan sport doen? Moet u speciale meubels aanschaffen? Heeft uw kind andere voeding nodig? Zal uw kind het mikpunt van pesterijen worden?

Ook maakt u zich misschien zorgen om de toekomst. Hoe zit het met relaties, opleiding, carrière…? Bepaalde zaken in het leven van uw kind kunnen ineens in een ander licht komen te staan.

“Ineens zag ik het hele plaatje voor me. Mijn dochter zou worden gepest, getreiterd, nageroepen, uitgescholden voor dwerg en onderdeurtje... Dagelijks zou ze te horen krijgen dat ze wel bij het circus kon… Ze zou nooit aan de man komen … Een overspannen reactie, dat geef ik onmiddellijk toe. Waarschijnlijk zegt het meer over míj, over hoe ik toen over kleine mensen dacht, of over de wereld in het algemeen. Mijn bange vermoedens zijn niet uitgekomen, gelukkig niet. Mijn dochter wordt altijd en overal met respect tegemoet getreden.”

Hoe kunt u uw kind helpen?

Als u nog niet bij een arts bent geweest, dan kunnen wij u alleen maar aanraden dat zo snel mogelijk te doen. Hiermee maakt u een einde aan uw eigen twijfels en verschaft u uzelf én uw kind duidelijkheid. Misschien maakt u zich onnodig zorgen. Of misschien is er wel iets aan de hand: dan zorgt u ervoor dat uw kind tijdig de juiste behandeling krijgt.

Als uw kind inderdaad een groeiachterstand heeft, valt niet zo een-twee-drie te zeggen wat dat betekent. Het is lastig daar een algemeen antwoord op te geven. Een groeiachterstand kan veel verschillende oorzaken hebben. Als behandeling al mogelijk is, is misschien nog niet duidelijk wat het resultaat zal zijn. Daar komt nog eens bij dat ieder kind weer anders is en op een andere manier met een groeiachterstand en de gevolgen daarvan omgaat.

Eén ding is wel zeker: uw kind zal ermee moeten leren leven dat hij of zij een groeiachterstand heeft. Als ouder wilt u uw kind daarbij waarschijnlijk zo goed mogelijk ondersteunen. Wij, op onze beurt, willen ú daarbij helpen. Dit doen we onder andere door u duidelijke informatie te geven. Daarnaast willen we duidelijk maken wat u zélf kunt doen.