Wat is groei

Groeien is een ingewikkeld proces. Het hele lichaam is erbij betrokken.

 

Ingewikkeld proces

De term ‘groeistoornis’ maakt direct duidelijk wat er aan de hand is. De groei is verstoord: die is minder of gaat langzamer dan bij anderen. Hoe dat kan? Om dat te begrijpen, is het handig dat u weet wat er gebeurt als een kind groeit.

Groeien is een ingewikkeld proces. Het hele lichaam is erbij betrokken.

Daarom kan er ook zoveel fout gaan: op veel verschillende momenten in de ontwikkeling en op veel verschillende plaatsen in het lichaam. Dit verklaart waarom er zoveel verschillende soorten groeistoornissen zijn.

 

Hoofdpunten

Kort gezegd komt groei op het volgende neer: 

Op deze links vindt u meer informatie bij deze twee hoofdpunten. Daarbij komt alleen de lengtegroei aan bod. Het gaat dus om een vereenvoudigde weergave van het groeiproces. Zaken als het groter worden van de organen en de weefsels en dergelijke blijven buiten beschouwing.