Omgaan met vermoeidheid

Veel van de adviezen bij chronische pijn zijn ook van toepassing bij chronische vermoeidheid. Ook hier is het weer belangrijk dat uw kind zorgvuldig omgaat met de beschikbare energie. Eventueel kan een psycholoog of gedragstherapeut hierbij helpen.

Verregaande invloed

Net als pijn is vermoeidheid een klacht die verregaande invloed op de rest van het leven kan hebben. Vermoeidheid kan weer leiden tot nieuwe klachten als concentratieproblemen en somberheid. Veel van de adviezen voor mensen met pijnklachten zijn ook nuttig voor mensen met vermoeidheidsklachten.

“Pas toen onze tweede geboren werd, realiseerde ik me hoe weinig energie ze heeft. Onze tweede is zo anders, die is de hele dag in touw.”

Wat kunt u voor uw kind doen?

  • Leer uw kind rekening houden met de klachten. Probeer samen met uw kind na te gaan welke situaties en welke activiteiten extra vermoeiend zijn. Houd daar rekening mee bij de weekindeling: plan dat soort activiteiten niet vlak na elkaar.
  • Leer uw kind rust te nemen. Regelmatig een korte pauze is beter dan één lange pauze. Maak uw kind duidelijk dat het na een drukke dag beter een dagje rustig aan kan doen.
  • Laat uw kind voldoende bewegen. Stimuleer uw kind om buiten te spelen, te sporten enzovoort. Lichaamsbeweging geeft energie. Bovendien krijgt uw kind er een betere conditie van.
  • Zorg voor een vast dagritme. Een vast dagritme brengt rust. Uw kind weet waar het aan toe is. Laat het op vaste tijden opstaan en naar bed gaan.
  • Praat met uw kind over zijn of haar gevoelens. Vermoeidheid kan ook een geestelijke oorzaak hebben. Het is nogal wat voor een kind: ziek-zijn, anders-zijn dan anderen. Het kost heel wat geestelijke inspanning om alle bijkomende gevoelens en gedachten op een rijtje te krijgen. Laat uw kind daar niet alleen mee tobben. Probeer er samen over te praten of stimuleer uw kind om contact te zoeken met lotgenoten.
  • Leef gezond. Mensen die gezond leven zijn minder vaak moe. Geef het goede voorbeeld en leef zelf gezond.

Van wie krijgt uw kind hulp?

  • Bespreek de klachten met de (kinder)arts. Misschien is de moeheid een gevolg van de behandeling of is er een andere medische oorzaak.
  • Eventueel kan de arts uw kind doorverwijzen naar een psycholoog.