Overwegingen

Prenataal onderzoek heeft zowel voor- als nadelen. Aan de ene kant geeft het u informatie waarmee u zich beter kunt voorbereiden op de toekomst. Aan de andere kant kan prenataal onderzoek veel stress opleveren. Het is daarom raadzaam eerst met uw hulpverleners en de mensen om u heen te bespreken wat u nu precies van het onderzoek verwacht en hoopt. Aan de hand van deze gesprekken kunt u besluiten of u het prenatale onderzoek wel of niet wilt laten uitvoeren.

Voorbereiden op de toekomst

zwangerebuik1.jpgMet behulp van het prenatale onderzoek kunt u zich beter voorbereiden op de toekomst. Als blijkt dat uw kind een groeistoornis heeft, kunt u alvast op een rijtje zetten wat de gevolgen zijn voor úw leven. U kunt informatie verzamelen over de groeistoornis van uw kind en uitzoeken hoe u het beste met uw kind kunt omgaan. U kunt contact zoeken met ouders die een kind hebben met dezelfde groeistoornis enzovoort.

“Al tijdens mijn zwangerschap kreeg ik te horen dat ons kindje achondroplasie heeft. Dat was eerst wel even slikken. Je vraagt je toch af wat dat voor je kind betekent. Ik ben op internet gaan zoeken en ben via een forum in contact gekomen met een paar andere mensen met een kind met achondroplasie. Aan die contacten heb ik heel veel gehad. Ik ging veel beter begrijpen wat zo’n groeistoornis betekent voor je dagelijks leven. Daardoor kreeg ik het gevoel dat ik naar mijn kind ‘toe groeide’. Bovendien gaf het me zelfvertrouwen, ik wist bij de geboorte al waar ik aan toe was en hoe ik ermee om moest gaan.”

Dat zijn de voordelen van prenataal onderzoek. Maar: prenataal onderzoek kan ook nadelen hebben. Het is niet voor niets zo omstreden. Prenataal onderzoek brengt jonge ouders soms in een situatie waarin zij zich liever niet hadden willen bevinden.

Zij krijgen bijvoorbeeld te horen dat hun ongeboren kind een ernstige ziekte heeft. Of dat het misschien een ernstige ziekte heeft. Of dat er een chromosomenafwijking is, maar dat het onduidelijk is wat dat betekent. Prenataal onderzoek kan veel stress met zich meebrengen. Sommige mensen komen zelfs in een situatie waarin zij zich moeten afvragen of ze hun kindje wel geboren willen laten worden.

“Mijn man wilde per se laten onderzoeken of ons kindje wel gezond was. Zelf stond ik er niet zo om te springen, ik had iets van: we zien het vanzelf wel als het kind geboren wordt. Als ons kindje gehandicapt is, dan is dat ons lot. Had ik maar voet bij stuk gehouden, want dat hele onderzoek is één zenuwslopende toestand geworden. Er werd een chromosoomafwijking gevonden, maar het was onduidelijk wat dat te betekenen had. De arts kon niet zeggen wat de gevolgen voor ons kind zouden zijn. De verwachtingen varieerden van kerngezond tot ernstig gehandicapt. Nachten heb ik er wakker van gelegen, en ik had vaak harde buiken. Achteraf gezien was dat allemaal voor niks. Mijn zoon is nu drie maanden oud en hij is werkelijk kerngezond. Alleen is hij wel aan de kleine kant. Dat zou een gevolg kunnen zijn van die chromosoomafwijking. Maar zelf denk ik dat het komt door al die stress in de zwangerschap.”

Hulp en steun

Als u overweegt om prenataal onderzoek uit te laten voeren, is het raadzaam om daarbij hulp en steun te vragen. Bespreek uw vragen, twijfels en verwachtingen met uw arts of verloskundige. Vraag eventueel hulp aan een psycholoog of maatschappelijk werker: deze zijn aanwezig op de afdeling Klinische Genetica.

Wees u ervan bewust dat u er niet toe verplicht bent om prenataal onderzoek te ondergaan. Als u goed geïnformeerd bent, kunt u zélf beslissen of u het onderzoek wel of niet wilt laten uitvoeren.

Meer informatie

Meer informatie over prenatale screening vindt u op de volgende websites: