Psychische problemen

Lichaam en geest zijn nauw verbonden. Psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat een kind niet goed groeit. Artsen zien dit vooral gebeuren bij kinderen die verwaarloosd worden door hun ouders.

Lichaam en geest

Iemands geestelijke gesteldheid kan een directe invloed hebben op zijn of haar lichaam. Mensen die zenuwachtig zijn krijgen bijvoorbeeld vaak buikkrampen, mensen die angstig zijn gaan sneller ademhalen en trillen enzovoort.

De invloed van de geest gaat zelfs zo ver dat psychische problemen groeistoornissen kunnen veroorzaken. Als een groeistoornis duidelijk te wijten is aan psychische problemen, noemen artsen dit een psychogeen kleine gestalte.

Bij twee soorten stoornissen is de invloed van psychische factoren op de groei duidelijk aantoonbaar:

  • emotionele verwaarlozing
  • anorexia nervosa

Emotionele verwaarlozing

Een kind wordt emotioneel verwaarloosd als het van de ouders te weinig aandacht, warmte en liefde krijgt. De ouders tonen bijvoorbeeld geen interesse in de activiteiten van het kind en doen nooit iets samen met het kind.

Dit kan tot allerlei klachten leiden, zowel lichamelijke (slechte motorische ontwikkeling, buikpijn, bedplassen) als psychische (onzekerheid, somberheid). Ook groeistoornissen komen voor.

Soms krijgt een emotioneel verwaarloosd kind ook slecht te eten. Onvolwaardige voeding kan een (mede)oorzaak van de groeistoornis zijn.

“Dat kind werd letterlijk en figuurlijk klein gehouden.”

Groeivertraging komt ook voor bij kinderen die om andere redenen emotioneel ‘in de knel’ zitten. Bijvoorbeeld: kinderen die het heel moeilijk hebben op school of die gepest worden.

Emotionele verwaarlozing ontstaat niet altijd uit boze opzet. Het komt bijvoorbeeld ook voor bij kinderen die een ernstig ziek broertje of zusje hebben. De ouders zijn dan te druk met dat broertje of zusje.

Anorexia nervosa

Mensen met anorexia nervosa hebben het gevoel dat zij te dik zijn. Afvallen is een obsessie voor hen geworden.

Aan deze eetstoornis liggen – naast biologische en sociale factoren – vaak psychische problemen ten grondslag. Bijvoorbeeld: gebrek aan zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, depressieve gevoelens. Deze eetstoornis komt vooral voor bij meisjes in de puberteit – voor velen een moeilijke periode.

Iemand met anorexia nervosa krijgt al snel een tekort aan bouwstoffen. Bovendien kunnen de hormoonhuishouding en de stofwisseling verstoord raken. Deze zaken verstoren of vertragen de groei.

Meer informatie

Op de site www.psychischegezondheid.nl vindt u meer informatie over psychische problemen. Er is een brochure over eetstoornissen en een brochure over psychische mishandeling en emotionele verwaarlozing beschikbaar.
Met vragen over emotionele verwaarlozing kunt u onder meer bellen met stichting Korrelatie (0900 – 14 50, € 0,15 pm) of de Psychische Gezondheidslijn (0900 – 903 90 39, € 0,20 pm).
Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa is een hulporganisatie voor mensen met een eetstoornis en hun naasten. Bel 0900 - 821 24 33 (8.30 - 18.00 uur) of kijk op www.sabn.nl.