Organen

Er is bijvoorbeeld een ziekte of afwijking aan de organen. Hierdoor beschikt het lichaam over te weinig energie om te kunnen groeien, of er ontstaat een tekort of een teveel aan een bepaalde stof die invloed heeft op de groei.

Indeling

IS_147.jpgEr zijn veel verschillende orgaanafwijkingen of -ziekten die gepaard kunnen gaan met een groeiachterstand. Niet al deze aandoeningen kunnen we hier vermelden. Wel geven we een overzicht van de verschillende organen, met voorbeelden van enkele aandoeningen die een groeiachterstand kunnen veroorzaken.

  • hart en bloedvaten. Bijvoorbeeld: een aangeboren hartgebrek
  • luchtwegen. Bijvoorbeeld: astma, cystische fibrose
  • maag, lever en darmen. Bijvoorbeeld: coeliakie, ziekte van Crohn
  • nieren. Bijvoorbeeld: chronische nierinsufficiëntie (langdurig slecht werkende nieren)

Voorbeelden

Net als bij de meeste secundaire groeistoornissen, is ook hier vaak sprake van een verstoord evenwicht. De nieren bijvoorbeeld, filteren het bloed: ze voeren afvalstoffen af en reguleren de vochthuishouding in het lichaam. Als de werking van de nieren verstoord raakt, blijft er soms te veel van een bepaalde stof in het bloed achter. Bijvoorbeeld: bepaalde eiwitten die een remmende werking hebben op de groeifactoren.

“Ik zeg nu vaak dat ik de Bart de Graaff-ziekte heb. Dat zeg je toch wat makkelijker dan ‘chronische nierinsufficiëntie’. En mensen herkennen het ook. Ze begrijpen dan ineens veel beter wat er met mij aan de hand is, en waarom ik bijvoorbeeld zo klein ben.”

 

Een ander voorbeeld: mensen met coeliakie verdragen geen gluten (het eiwit in tarwe, rogge, gerst, spelt en kamut). Als mensen met coeliakie toch gluten binnenkrijgen, raken de darmen ontstoken. Hierdoor kunnen de darmen minder goed voedingsstoffen opnemen. Het kan dan gebeuren dat een kind te weinig voedingsstoffen in het bloed kan opnemen om nog goed te kunnen groeien.

Mogelijk gevolg

Een afwijking of ziekte aan de organen veroorzaakt niet altijd een groeistoornis. Niet alle kinderen met bovengenoemde aandoeningen zijn kleiner dan hun leeftijdsgenootjes. Een groeistoornis is slechts een mogelijk gevolg. Het is een gevolg dat meestal pas optreedt als de aandoening ernstig is of niet goed behandeld wordt.

Kinderen met een nierziekte hebben wel vaak een groeiachterstand.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u onder andere terecht bij de volgende organisaties: