Medicijnen en bestraling

Soms is niet de ziekte maar de behandeling van de ziekte de boosdoener. Bepaalde medicijnen vertragen de groei. Ook als gevolg van bestraling of andere behandelingen van kanker kan een groeiachterstand ontstaan.

IS_097.jpg

De behandeling van een ziekte

Een andere ziekte kan de oorzaak zijn van een groeistoornis. Maar ook de behandeling van een andere ziekte kan de groei vertragen. Enkele voorbeelden:

  • Bestraling vernietigt kwaadaardige kankercellen, maar ook gezonde lichaamscellen. In sommige delen van het lichaam kan dit leiden tot groeivertraging. Dit gevaar is met name groot bij bestraling van de hersenen: de hypofyse kan dan beschadigd raken.
  • Kinderen met chronische nierinsufficiëntie krijgen soms een vervangende nier. Na de niertransplantatie krijgen zij medicijnen die moeten voorkomen dat de nieuwe nier wordt afgestoten. Deze medicijnen (corticosteroïden) remmen de groei.
  • Corticosteroïden worden ook voorgeschreven bij andere ziekten zoals astma, darmziekten, leukemie (chemotherapie) en reuma. Corticosteroïden worden overigens ook door het lichaam zelf aangemaakt: als bijnierschorshormoon. Als er te veel van dit hormoon in het lichaam komt, remt dit de groei. Zie de informatie hierboven over hormonale afwijkingen.

Van tevoren bekend

Uw arts zal u van tevoren inlichten over de mogelijke bijwerkingen van de behandeling. Als het mogelijk is, zal de arts de behandeling stopzetten voor uw kind is uitgegroeid. Vaak treedt er dan inhaalgroei op en bereikt het kind een normale lengte.

Als een groeistoornis is ontstaan door een medische behandeling, noemen artsen dit wel een iatrogeen kleine gestalte. Iatrogeen betekent: veroorzaakt door medische behandelingen.

“Toen die specialist vertelde dat ons kind groeivertraging kon oplopen door de chemo, had ik iets van: nou en? ‘Als ie maar blijft leven,’ heb ik nog gezegd. ‘Dat is het belangrijkste. Hoe hij er verder uitziet kan me helemaal niks schelen.’ Inmiddels denk ik daar iets genuanceerder over. Toch sta ik nog steeds achter die eerste reactie. Ik dank de hemel dat hij die leukemie heeft overwonnen.”

Meer informatie

Meer informatie over de bijwerkingen van medicijnen vindt u op de websites www.apotheek.nl en www.cbg-meb.nl.