Gevolg van iets anders

Een secundaire groeistoornis heeft vaak een duidelijk aanwijsbare oorzaak: een ziekte, slechte voeding enzovoort. Soms is er sprake van meerdere, met elkaar samenhangende oorzaken. Het evenwicht in het lichaam is verstoord, en een groeistoornis is slechts een van de mogelijke gevolgen.

Verschillende oorzaken

IS_004.jpgSecundair betekent: tweede. In dit geval kunt u het lezen als ‘als gevolg van’. In de geneeskunde verwijst het woord ‘secundair’ naar een aandoening die wordt veroorzaakt door een stoornis elders in het lichaam of door iets in de buitenwereld.

Er is een oorzakelijk verband: de secundaire groeistoornis ontstaat als gevolg van een andere aandoening of andere stoornis. Een secundaire groeistoornis kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door ondervoeding of een andere ziekte. De oorzaak is behandelbaar.

 

 

Mogelijke oorzaken van secundaire groeistoornissen zijn:

De oorzaken hangen soms ook nauw met elkaar samen. Bijvoorbeeld: een darmziekte (=orgaanafwijking) kan ertoe leiden dat een kind te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt (=ondervoeding) om nog te groeien. Of: medicijnen kunnen een overmaat of een tekort van een bepaald hormoon veroorzaken, en dat heeft weer een remmende werking op de groei.

Verstoord evenwicht

Secundaire groeistoornissen ontstaan vaak doordat het evenwicht in het lichaam verstoord is. De lichamelijke processen zijn heel precies op elkaar afgestemd. Als er op één plek iets misgaat, kan dat gevolgen hebben voor de rest van het lichaam. Achterblijvende groei is dan een van de mogelijke gevolgen.

Behandeling

Als de oorzaak van de groeistoornis wordt weggenomen kunnen kinderen soms alsnog heel goed groeien. Het is zelfs mogelijk dat een kind alsnog een normale lengte bereikt. Tenminste: als de behandeling tijdig begint. Hoe eerder de behandeling start, hoe beter.

Uiterlijke kenmerken

Ook secundaire groeistoornissen kunnen samen gaan met bepaalde uiterlijke kenmerken. Kinderen met een tekort aan groeihormoon hebben bijvoorbeeld vaak een dikke buik en een rond gezicht. Een bol gezicht komt ook voor bij mensen die bepaalde medicijnen gebruiken.

Deze uiterlijke kenmerken zijn echter minder duidelijk dan bij primaire groeistoornissen. Door velen zullen ze niet herkend worden als een symptoom van een ziekte. De kenmerken zijn niet bij iedereen aanwezig en verdwijnen vaak na behandeling. Daarom zullen we ze hier verder ongenoemd laten.