Secundaire groeistoornissen

Een secundaire groeistoornis heeft een duidelijk aanwijsbare oorzaak, zoals een bepaalde ziekte, ondervoeding en bepaalde medische behandelingen.

Samenvatting

Een secundaire groeistoornis heeft vaak een duidelijk aanwijsbare oorzaak: een ziekte, slechte voeding enzovoort. Soms is er sprake van meerdere, met elkaar samenhangende oorzaken. Het evenwicht in het lichaam is verstoord, en een groeistoornis is slechts een van de mogelijke gevolgen. Lees verder.

Er is bijvoorbeeld een ziekte of afwijking aan de organen. Hierdoor beschikt het lichaam over te weinig energie om te kunnen groeien, of er ontstaat een tekort of een teveel aan een bepaalde stof die invloed heeft op de groei. Lees verder.

Aandoeningen aan de hypofyse kunnen groeistoornissen veroorzaken. Om te kunnen begrijpen waarom dat zo is, moet je eerst weten wat dat nou eigenlijk is, die hypofyse. Op de hypofyse-pagina volgt een uitleg over de taken van de hypofyse en wat er gebeurt als de hypofyse niet goed functioneert. Lees verder.

Ook hormonale afwijkingen komen voor. Ook hier ontstaat een tekort of een teveel: in dit geval aan hormonen die invloed hebben op de groei. Lees verder.

De stofwisseling is het geheel aan chemische processen in het lichaam. Als de stofwisseling verstoord raakt, beschikt het lichaam over onvoldoende energie of voedingsstoffen om te kunnen groeien. Lees verder.

Lichaam en geest zijn nauw verbonden. Psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat een kind niet goed groeit. Artsen zien dit vooral gebeuren bij kinderen die verwaarloosd worden door hun ouders. Lees verder.

Soms hangt de groeistoornis ook samen met een slechte, onvolwaardige voeding. Onvolwaardige voeding is voeding die onvoldoende voedingsstoffen levert. Het lichaam heeft dan als het ware niet genoeg ‘brandstof’ om te kunnen groeien. Dit heet ondervoeding. Lees verder.

Soms is niet de ziekte maar de behandeling van de ziekte de boosdoener. Bepaalde medicijnen vertragen de groei. Ook als gevolg van bestraling of andere behandelingen van kanker kan een groeiachterstand ontstaan. Lees verder.

 

© Stichting September
Pagina Hypofyse © BKC Media