Streeflengte

De lengte van de ouders is van invloed op de lengte van hun kinderen. Daarom vraagt de arts ook naar de lengte van de ouders. Op basis van deze gegevens kan de arts berekenen hoe lang het kind zou moeten worden op basis van de lengte van zijn of haar ouders. Ook kan de arts nagaan of het kind zich volgens verwachting ontwikkelt.

Lengte van de ouders

De lengte van een kind (de uiteindelijke lengte, maar ook de lengte op kinderleeftijd) wordt mede bepaald door de lengte van de ouders. Kleine ouders krijgen nu eenmaal kleine kinderen. Lange ouders krijgen lange kinderen. Vandaar dat in het dossier van uw kind ook uw lengte en die van de andere biologische ouder worden opgenomen.

Berekening

Op basis van de lengte van de ouders kan de arts de streeflengte van een kind berekenen. Dit is de lengte die het kind waarschijnlijk zal bereiken. De streeflengte wordt ook wel target height (TH) genoemd.

Het berekenen gebeurt met een wiskundige formule:

TH (jongens) = 44,5 + 0,376 * lengte vader (cm) + 0,411 * lengte moeder (cm)

TH (meisjes) = 47,1 + 0,334 * lengte vader (cm) + 0,364 * lengte moeder (cm)

Streefgebied

Natuurlijk bereikt niet ieder (gezond) kind precies de streeflengte. De meeste kinderen zitten er iets boven of onder. De meeste (gezonde) kinderen zitten, als ze zijn uitgegroeid, in een gebied van 1.3 SDS rondom de streeflengte. Dit betekent dat jongens en meisjes op volwassen leeftijd respectievelijk maximaal 14,2 en 13 cm centimeter langer of korter zijn dan de streeflengte. Dit gebied rondom de streeflengte wordt streefgebied of ook wel: target range, target heigth-range of TH-range genoemd.

Hulpmiddel

Met behulp van de streeflengte kan de arts de standaard deviatie score van uw kind in een perspectief plaatsen. Zo kan de arts nog beter beoordelen of uw kind goed groeit. Soms is er een lage standaard deviatie score, maar valt de lengte wel binnen het streefgebied. De lengte past dan bij de kleine lengte van de ouders.