Onderzoek

De groei van elk kind wordt bijgehouden aan de hand van een groeidiagram. Dit diagram laat zien als er een afwijking ontstaat. Wat is een afwijking precies? En wat gebeurt er als er een afwijking ontstaat? Hieronder kunt u links naar meer informatie vinden over verschillende groeistoornissen. 


Op het consultatiebureau en bij de schoolarts of schoolverpleegkundige wordt uw kind gemeten en gewogen. De arts beoordeelt of uw kind goed groeit. Hij of zij doet dit met behulp van het groeidiagram, of een groeicurve. Daarnaast volgt de schoolarts of schoolverpleegkundige het verloop van de puberteit bij uw kind.
Lees verder: standaard onderzoek.

Kindergroeimeter - Vergelijk de lengte van uw kind met de gemiddelde kindergroeicurveDe groeicurve: Wilt u graag een meetpunt in de groeicurve invullen? Dit kan met de applicatie op deze pagina, de groeimeter voor kinderen.
Lees verder: groeimeter.

Het groeidiagram maakt duidelijk welke lichaamslengte als normaal kan worden beschouwd binnen een bepaalde bevolkingsgroep. Door de meetresultaten van uw kind in het groeidiagram in te vullen, ziet de arts direct of uw kind een normale lengte heeft en binnen de groeicurve valt.
Lees verder: groeidiagram.

In de puberteit komen kinderen in een groeispurt. Om te kunnen beoordelen of uw kind goed groeit, moet de arts weten in welk stadium van de puberteit uw kind zit.
Lees verder: puberteitskenmerken.

Streeflengte tool - Bereken je streeflengteDe lengte van de ouders is van invloed op de lengte van hun kinderen. Daarom vraagt de arts ook naar de lengte van de ouders. Op basis van deze gegevens kan de arts berekenen hoe lang het kind zou moeten worden op basis van de lengte van zijn of haar ouders. Ook kan de arts nagaan of het kind zich volgens verwachting ontwikkelt. Hier kun je ook je streeflengte berekenen met de streeflengte calculator.
 Lees verder: streeflengte.

 

Een kind dat niet goed groeit, wordt doorverwezen. Maar wanneer groeit een kind niet goed? Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt door artsen. De afspraken zijn vastgelegd, zodat iedereen ze kan inzien.
Lees verder: doorverwijzen.

Als uw kind wordt doorverwezen, probeert de arts eerst uit te zoeken wat de oorzaak van de groeistoornis is. Daarvoor zijn verschillende onderzoeken nodig. Als de oorzaak eenmaal duidelijk is, kan de arts een behandelplan opstellen. Lees verder: nader onderzoek.

 

© Stichting September
Pagina Kindergroeimeter © BKC Media