Familiaire kleine lengte

Soms vermoeden de artsen wel dat het een erfelijke kwestie is – bijvoorbeeld als de ouders van het kind ook klein zijn. De artsen spreken dan van een familiaire kleine lengte. Hoe lang een kind uiteindelijk wordt, is mede afhankelijk van het moment waarop de puberteit begint.

Normale variant

De oorzaak van deze kleine lengte wordt gezocht in de familie: in erfelijke factoren. De ouders van het kind zijn ook aan de kleine kant. Het kind groeit volgens een normaal patroon. De verwachte eindlengte valt binnen het streefgebied, dat wil zeggen dat de eindlengte past binnen de verwachtingen – gezien de eindlengte van de ouders. Het kind ontwikkelt zich normaal.

Diagnose

Bij het stellen van de diagnose gaat de arts uit van de volgende kenmerken:

  • De standaarddeviatie score ligt beneden de -2. Dit betekent dat het kind kleiner is dan 98 % van zijn of haar leeftijdgenootjes.
  • De lengte ligt binnen het streefgebied. De lengte is niet meer dan 9 centimeter (1,3 SD) onder de streeflengte.
  • Ook een van de ouders is klein. Het kan natuurlijk ook dat beide ouders klein zijn. De geringe lengte van de ouder(s) is niet het gevolg van een ziekte of groeistoornis.

Door aanvullend onderzoek zijn andere oorzaken uitgesloten. Er zijn dus geen hormonale afwijkingen, ziekten, chromosomale afwijkingen, psychische problemen enzovoort.

Late puberteit

Sommige kinderen met een familiaire kleine lengte blijven in de puberteit extra achter in groei. De oorzaak hiervan is een late puberteit.

Betekenis

Kinderen met een late puberteit halen de achterstand in groei vaak wel weer in. In principe kunnen ze langer doorgroeien dan kinderen die eerder in de puberteit komen. De groeischijven sluiten zich pas aan het einde van de puberteit.

Maar: dit gaat niet altijd op. Soms is er in de puberteit minder lengtegroei dan verwacht, doordat de groeischijven zich al heel snel sluiten. Deze kinderen missen dan een deel van de groeispurt die gewoonlijk optreedt in de puberteit. Dat betekent dat deze kinderen kleiner blijven dan hun leeftijdgenootjes.

Daarom zal de arts de puberteitsontwikkeling van uw kind nauwgezet volgen. Als de puberteit echt heel laat begint, wordt er soms voor gekozen om de puberteitsontwikkeling te versnellen.