Idiopathisch kleine lengte

Sommige kinderen blijven klein zonder dat artsen kunnen verklaren waarom dat zo is. Dat heet een idiopathisch kleine lengte. Soms komt een kleine lengte in de familie voor (al kan er geen genetische afwijking worden gevonden), maar soms zelfs dat niet.

Samenvatting

Kinderen met een idiopathisch kleine lengte hebben geen andere afwijkingen dan een kleine lengte. Ze hebben geen primaire of secundaire groeistoornis. De artsen kunnen niet goed verklaren waarom deze kinderen klein blijven. Lees verder.

Soms vermoeden de artsen wel dat het een erfelijke kwestie is – bijvoorbeeld als de ouders van het kind ook klein zijn. De artsen spreken dan van een familiaire kleine lengte. Hoe lang een kind uiteindelijk wordt, is mede afhankelijk van het moment waarop de puberteit begint. Lees verder.

Soms kan er helemaal geen oorzaak gevonden worden. Een kleine lengte komt niet in de familie voor. De lengte van het kind ligt buiten het streefgebied. De artsen noemen dit een niet-familiaire kleine lengte. Ook hier hangt de uiteindelijke lengte samen met het moment waarop de puberteit begint. Lees verder.