In het kort

Een ziekte of handicap kan u flink op kosten jagen. De behandeling, de medicijnen, hulpmiddelen: het kost allemaal geld, veel geld. Gelukkig zijn er verschillende regelingen die deze kosten – geheel of gedeeltelijk – vergoeden.

Door uw ziekte maakt u kosten

Waarschijnlijk is het niet het eerste waar u aan denkt als u te horen krijgt dat u chronisch ziek bent. Maar na verloop van tijd wordt het vanzelf duidelijk: door uw ziekte wordt u op kosten gejaagd. Een bezoek aan de specialist, een behandeling, medicijnen of bijvoorbeeld een lidmaatschap van een patiëntenorganisatie: het kost allemaal geld.

Vergoeding van ziektekosten

Al deze kosten vormen samen uw ‘ziektekosten’. Ziektekosten hoeft u niet allemaal zelf te betalen, vaak kunt u – een gehele of gedeeltelijke – vergoeding krijgen. Dat gebeurt via de volgende regelingen:

 • Zorgverzekering (basispakket en aanvullende verzekering)
 • Algemene wet bijzondere ziektekosten
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Persoonsgebonden budget
 • Bijzondere bijstand
 • Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Welke regeling bij welke kosten?

Zoals u ziet zijn er verschillende regelingen. Dat maakt het wel eens lastig om de juiste regeling te vinden. Wordt iets nu wel of niet vergoed, voor welke regeling komt u in aanmerking, waar kunt u die vergoeding aanvragen… het antwoord op deze vragen is niet meteen voorhanden. Vaak gelden er ook nog bepaalde voorwaarden of krijgt u maar een deel van de kosten vergoed.

Al met al kunnen de regelingen heel wat hoofdbrekens opleveren. Vraag advies aan een hulpverlener als u er zelf niet uitkomt. U kunt onder meer terecht bij uw huisarts, een maatschappelijk werker of bij MEE Nederland (www.mee.nl).

In dit hoofdstuk vindt u een korte uitleg van de verschillende regelingen. Steeds wordt aangegeven bij welke organisaties of op welke websites u meer informatie kunt vinden over de desbetreffende regeling.

Zorg voor actuele informatie

De regelingen kunnen veranderen. Als u met een van de genoemde regelingen te maken krijgt, zorg er dan voor dat u beschikt over de meest actuele informatie. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar of bij de instantie die de regeling uitvoert. Ook patiëntenverenigingen beschikken vaak over up to date informatie.

Waar kunt u nog meer terecht voor actuele informatie?

Op internet kunt u veel informatie vinden. De volgende websites bieden betrouwbare informatie.

 • www.weldergroep.nl: website over werk, verzekeringen en sociale zekerheid van Welder, een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum. U kunt er ook terecht voor persoonlijke adviezen.
 • www.kennisring.nl: algemene informatie over zorg, welzijn, sociale zekerheid en wet- en regelgeving. De site wordt gemaakt door Stimulansz, een kennis- en informatiecentrum op deze terreinen.
 • www.rijksoverheid.nl: informatieve website van de overheid. U kunt ook bellen met de gratis informatielijn 0800 - 80 51 (ma - vr, 8.00 - 20.00 uur).
 • www.kiesbeter.nl: zeer informatieve site, kan u helpen bij het maken van keuzes binnen de gezondheidszorg en voor vragen over de gezondheid. U kunt ook bellen: 0900 -123 78 90, (ma - vr, 9.00 - 18.00 uur, € 0,15 pm).  
 • www.cg-raad.nl: website van de CG-Raad, de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad. De CG-Raad volgt de ontwikkelingen in de gezondheidszorg op de voet. Op de website kunt u kritisch commentaar op actuele ontwikkelingen lezen.
 • www.cvz.nl: het College voor Zorgverzekeringen houdt toezicht op het zorgsysteem in Nederland. Op de site vindt u informatie over de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.
 • www.toeslagen.nl: Als uw inkomen onder een bepaalde grenst ligt, kunt u een zorgtoeslag krijgen. Informatie vindt u op deze site, zie ook www.belastingdienst.nl.
 • www.pgb.nl: voor uitgebreide informatie over het persoonsgebonden budget.

In het kort

 • Door uw ziekte of handicap maakt u kosten.
 • Deze kosten kunt u vaak vergoed krijgen. Daarvoor bestaan verschillende regelingen.
 • Soms krijgt u niet alles vergoed, maar slechts een deel.
 • Bij het aanvragen van een vergoeding kunt u hulp krijgen.