Bijzondere bijstand

Soms krijgt u te maken met kosten waarvoor u geen vergoeding krijgt. Voor mensen met een laag inkomen kan dat erg vervelend zijn. U kunt dan bij uw gemeente Bijzondere bijstand aanvragen.

Wat is de Bijzondere bijstand?

Door uw ziekte of handicap maakt u soms kosten die niet door bovengenoemde regelingen worden vergoed. Bijvoorbeeld: slijtage van beddengoed door een langdurig ziekbed, extra verwarmingskosten, speciale voeding enzovoort.

Mensen met een minimuminkomen kunnen hierdoor in de financiële problemen raken. Als dit dreigt te gebeuren, kunt u een beroep doen op de Bijzondere bijstand.

Wat vergoedt de Bijzondere bijstand?

U krijgt alleen Bijzondere bijstand als het om ‘bijzonder noodzakelijke kosten’ gaat: kosten die u maakt door een bijzondere omstandigheid als een ziekte of handicap.

Bij uw gemeente kunt u navragen wat wel en niet onder ‘bijzonder noodzakelijke kosten’ valt. Ook in de Wet werk en bijstand vindt u een opsomming van deze kosten.

Aanvragen van Bijzondere bijstand

Als u aanspraak wilt maken op Bijzondere bijstand kunt u een aanvraag doen bij uw gemeente. U doet dit met behulp van een speciaal formulier, dat u meestal kunt downloaden van de website van de gemeente.

De gemeente gaat na of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Elke gemeente mag zelf de voorwaarden voor bijzondere bijstand vaststellen. De uitvoering van de regeling verschilt dus per gemeente. Vandaar dat het lastig is algemene informatie te geven. Vraag altijd na hoe het in uw gemeente is geregeld, en doe dit voor u kosten maakt!

Hoe krijgt u de vergoeding uitgekeerd?

U krijgt Bijzondere bijstand in de vorm van bijvoorbeeld een extra uitkering of een gunstige lening. Ook is het mogelijk om de bijstand ‘in natura’ te ontvangen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld een hulpmiddel krijgt.

Meer informatie

  • Voor meer informatie kunt u ook deskundig advies vragen aan een medewerker van een MEE Nederland (www.mee.nl) of een sociaal raadsman of -vrouw (zie www.sociaalraadslieden.nl).
  • Steeds meer gemeenten zijn aangesloten bij de internetsite www.berekenuwrecht.nl. Daar kunt u bekijken welke inkomensondersteunende regelingen er per gemeente zijn en waar u voor in aanmerking komt.

In het kort

  • Soms maakt u door uw ziekte of handicap extra kosten. Het gaat dan niet om ziektekosten, maar bijvoorbeeld om extra stookkosten.
  • Als u een laag inkomen heeft, kunt u hierdoor in financiële problemen raken.
  • Aan uw gemeente kunt u om Bijzondere bijstand vragen. U kunt dan bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten krijgen of een goedkope lening.
  • De voorwaarden voor Bijzondere bijstand verschillen per gemeente. Vraag uw gemeente om meer informatie.