Ziektekosten

Een chronische ziekte brengt veel kosten met zich mee. Deze worden vaak (deels) vergoed. Hieronder vindt uw algemene informatie welke een overzicht biedt van de belangrijkste onderwerpen op het gebied van ziektekosten. 

Samenvatting

IS_001.jpgIn het kort. Een ziekte of handicap kan u flink op kosten jagen. Gelukkig zijn er verschillende regelingen die deze kosten – geheel of gedeeltelijk – vergoeden. Lees verder

Zorgverzekering. De meeste ‘gewone’ ziektekosten worden vergoed via de zorgverzekering. U bent verplicht een verzekering voor het basispakket af te sluiten: een verzekering tegen de meest voorkomende kosten. Daarnaast kunt u nog een aanvullende verzekering afsluiten. Lees verder

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Sommige zorg is zo duur dat u zich er niet tegen kunt verzekeren met een gewone ziektekostenverzekering. Deze zorg wordt grotendeels betaald uit een gemeenschappelijke pot: de AWBZ. Lees verder

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De kosten van de AWBZ mogen niet te hoog oplopen. Daarom wil de overheid graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en zo veel mogelijk meedoen in de samenleving. Als u hierbij hulp nodig heeft, kunt u uw gemeente om ondersteuning vragen – op grond van de Wmo-regeling. Lees verder

Persoonsgebonden budget. Komt u in aanmerking voor een vergoeding via de AWBZ? U kunt er dan voor kiezen om het geld direct aan u te laten uitkeren. Met dit persoonsgebonden budget kunt u dan zelf zorg ‘inkopen’. Lees verder
Bijzondere bijstand. Soms krijgt u te maken met kosten waarvoor u geen vergoeding krijgt. Mensen met een laag inkomen kunnen dan bij hun gemeente Bijzondere bijstand aanvragen. Lees verder

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, maakt u – naast ziektekosten – vaak nog extra kosten. Voor dit soort kosten krijgt u een keer per jaar een tegemoetkoming in de kosten. Deze tegemoetkoming is vastgelegd in de Wtcg. Lees verder