Wat zijn uw rechten

Patiënten hebben bepaalde rechten, zoals het toestemmingsvereiste, het informatierecht en het inzagerecht. Hier vindt u een overzicht en een uitleg van die rechten.