Ik wil een klacht indienen

Ik wil... een klacht indienen

In de zorg gaan er soms dingen mis. Vaak wordt dat opgelost, bijvoorbeeld in een gesprek, maar dat lukt niet altijd. In dat geval kunt u een officiële klacht indienen. De websites in dit menu geven hierover informatie.

Patiëntenrechten

Een klacht indienen

Toezicht, meldpunten

Zorgverzekeraars

Gezondheidszorg, algemeen

Huisartsen

Ziekenhuizen

AWBZ

Thuiszorg, verpleeghuizen

Paramedici

Apothekers

Geestelijke gezondheidszorg