De zakelijke kant

De groeistoornis van uw kind heeft ook zakelijke gevolgen.

Wat zijn uw rechten als patient?

 

Patiëntenrechten

Patiënten hebben bepaalde rechten, zoals het toestemmingsvereiste, het informatierecht en het inzagerecht. Hier vindt u een interactieve overzicht en een uitleg van die rechten.  Lees verder: Wat zijn uw rechten?         

 

 

Ik wil een klacht indienen

In de zorg gaan er soms dingen mis. Vaak wordt dat opgelost, bijvoorbeeld in een gesprek, maar dat lukt niet altijd. In dat geval kunt u een officiële klacht indienen. De websites in dit menu geven hierover informatie.
 Lees verder: Ik wil een klacht indienen

Financiële gevolgen

Een kind met een groeistoornis brengt - los van wat als ´ziektekosten´ geldt - extra kosten met zich mee. Hier vindt u een overzicht van deze kosten en informatie over de mogelijkheden van een vergoeding.
Lees verder: Financiële gevolgen

Ziektekosten

Een chronische ziekte brengt veel kosten met zich mee. Deze worden vaak (deels) vergoed.
Lees verder: Ziektekosten