Welke behandeling

Een groeistoornis kan veel verschillende oorzaken hebben. Het is afhankelijk van de oorzaak welke gevolgen er kunnen zijn en/of welke behandeling er mogelijk is. Er zijn maar twee behandelingen mogelijk die direct invloed hebben op de lengte. De eerste is een behandeling met groeihormoon. De tweede is een verlengende operatie.

Afhankelijk van oorzaak

Kinderen met een groeistoornis kunnen met de meest uiteenlopende medische behandelingen te maken krijgen. Bij een secundaire groeistoornis hangt de behandeling nauw samen met de oorzaak van de groeistoornis. Een kind met chronische nierinsufficiëntie gaat vaak ‘aan de dialyse’ en krijgt mogelijk een nieuwe nier. Een kind dat een tekort aan groeihormoon heeft, krijgt groeihormoon. Een kind met psychische problemen of psychiatrische stoornissen krijgt begeleiding van een psycholoog of psychiater.De medische behandeling van een secundaire groeistoornis heeft vaak als (bijkomend) effect dat een kind alsnog gaat groeien. Bijvoorbeeld: een groeistoornis die ontstaat als gevolg van coeliakie zal meestal verdwijnen als het dieet wordt aangepast. Tenminste: als er tijdig gestart wordt met de behandeling. Hoe eerder de behandeling start, hoe meer effect deze heeft.

…en gevolg

Ook de gevolgen van een groeistoornis vragen soms om behandeling. Zo leidt achondroplasie vaak tot rugklachten: een fysiotherapeut of oefentherapeut kan uitkomst bieden. Maar het gaat niet alleen om lichamelijke gevolgen. Bij kinderen met een groeistoornis kunnen problemen op het gebied van leren, gedrag, omgaan met anderen of emotionele problemen voorkomen. Ook hierbij kan professionele hulp nodig zijn.

Voor iedereen anders

Het is dus lastig om algemene informatie te geven over de behandeling van een groeistoornis. Er zijn veel verschillende groeistoornissen. Bovendien kan een groeistoornis veel verschillende gevolgen hebben. Vraag uw arts daarom steeds om informatie die bij uw persoonlijke situatie past.